Pierwsze testy z ostrą amunicją.

W sierpniu poddaliśmy podnośniki próbie strzeleckiej z ostrą amunicją, testy zakończyły się pełnym sukcesem.