Widowiskowe ćwiczenia w dębickiej jednostce wojskowej – Taktyka miejska

Wraz z firmą Specjalistyczne Szkolenia Strzeleckie RED POINT uczestniczyliśmy w międzyresortowym szkoleniu w 33 Batalionie Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej.